top of page

HVA ER EN KIROPRAKTOR

Helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.
          - Norsk Kiropraktorforening 2010       

 

Kiropraktorer er offentlig  godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.  Kiropraktorer kan henvise til bildediagnostikk, fysioterapeut eller legespesialist, og sykemelde om det skulle være nødvendig. 

Randaberg Kiropraktikk bruker moderne behandling og skreddersyr behandlingen etter pasientens ønske og behov. Behandlingen består i stor grad av manuelle metoder. Har også tilgang til tørrnåling (IMS), trykkbølgebehandling og treningsrom og apparater.. 
 

bottom of page